Festiwal gier w przestrzeni miejskiej

Hopscotch

hopscotch

Ta ogromnych rozmiarów akcja została zainspirowana grą w klasy. Doprowadzona do absurdu, rozrasta się w setki dodatkowych pól, wchodzi w pokrywy studzienek i z nich wychodzi, rozprzestrzenia się na chodniki, wpełza do parków, wciska się w inne przestrzenie miejskie, wrasta w krajobraz, łączy wszystko wspólnym tropem gry.

Dostosowana do specyfiki miejsca gra uliczna, zainspirowana znaną wszystkim grą w klasy, obejmuje setki liczb. Tak nadmiernie rozwinięta przypomina nam w takim samym stopniu o naszej niewinności, co też o trudach związanych z poruszaniem się w miejskiej przestrzeni. Najnormalniej w świecie Hopscotch zamienia nieciekawe chodniki w place zabaw. Na początku gra miała 30 metrów długości. Był to marsz rzymskich legionistów w pełnym rynsztunku bojowym. Rzymskie dzieci naśladowały żołnierzy, rysowały własne kratki i wymyśliły system punktacji. W ten sposób Hopscotch szybko znalazł entuzjastów w Europie, Azji i reszcie świata.

W jaki sposób życie obywatelskie współgra z nieustającą rozgrywką?

Format: Gra

  • październik 03, 2014 16:30 – 17:00, 16:30 – 22:00
  • październik 04, 2014 11:00 – 20:00
  • październik 05, 2014 11:00 – 17:00

Agustina Woodgate (AR/US)

agustinawoodgate.com

Insterwencje Augustiny Woodgate, jej obiekty i powstające w różnej współpracy wydarzenia, stanowią reakcję na istniejące struktury i wywierają wpływ na otaczające nas krajobrazy. Jej prace skłaniają do przemyśleń nad dotychczasowymi wzorcami zachowań i systemami organizacji, też do szukania nowych zasad współdziałania. Artystka próbuje odzwierciedlać działania obywatelskie w kierunku wykorzystania wolnych miejsc w przestrzeniach publicznych dla gier i rekreacji. Inspirowana przez zasady termodynamiki i ciągłym ruchem rzeczy, bierze pod uwagę wszystko, nie wyklucza niczego i wciąż zamienia jedno w coś całkiem innego.

Woodgate pochodzi z Buenos Aires, ukończyła studia w National University of Visual Arts w Argentynie. Wystawiała w wielu krajach, głównie w USA. Jest inicjatorką międzynarodowych projektów, uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych programach rezydencyjnych dla artystów.

Race the Future

race_the_future

Race the Future jest dwuosobowym narracyjnym parkourem ścigających się przez stany życia ludzkiego. Jedna osoba przemierza życie od urodzin do śmierci, druga w odwrotnym kierunku - od śmierci do urodzin.

Czy przestrzenie publiczne mogą stać się narracyjnymi placami zabaw?

Format: Gra

  • październik 03, 2014 16:30 – 22:00
  • październik 04, 2014 11:00 – 20:00
  • październik 05, 2014 11:00 – 17:00

The Herdecke Sawhorses (IT/FR/DE/US)

sawhorses72hi.tumblr.com

The Herdecke Sawhorses to zespól 12 osób z całego świata, które spotkały się i stworzyły pierwszą grę w czasie 72 Hours Interaction (72-godzinna Interakcja) - światowych mistrzostw w grywalnej architekturze, które odbyły się w dniach 21-27 lipca w Witten (Niemcy).